EN | DE | FR | ES
ALT5083 Alüminyum d?küm plakalar? DIN EN 573-3 / 3.3547 normuna uygun ala??m
kontrolü yap?larak ve mükemmel düzlemsellik sa?lanarak üretilmektedir. ?zel bir ?s?l
i?lem ile malzemenin yap?s? tamamen homojen hale getirilip, malzemenin i?
stresi al?nmaktad?r. Yüksek mekanik ve fiziksel ?zellikleri ile geni? bir kullan?m
alan? sa?lamaktad?r.
Aludur Online Sat?? Sitesi i?in T?klay?n?z
Malzeme ?zellikleri
?arp?lmama
:
?ok ?yi
??lenebilirlik
:
?ok ?yi
A??nmazl?k
:
?yi
Kaynak(Gas/TIG/MIG)
:
Orta/?yi/?yi
Korozyon Direnci
:
?ok ?yi/?ok ?yi
(Deniz Suyu/Hava)
Kullan?m S?cakl??? (Maksimum C
:
180 / 280
Uzun Süre/K?sa Süre)
Eloksal ?zelli?i(Dekoratif De?il)
:
?yi
Parlat?labilirlik
:
?ok ?yi
G?da ?le temas
:
Evet
Mekanik ?zellikleri
?ekme Dayan?m? Rm
:
230 - 290 MPa
%0,2 Akma Dayan?m?
:
110 - 130 Mpa
Uzama A %5
:
10-14
Brinell Sertlik
:
69 - 73
Fiziksel ?zellikleri
Yo?unluk
:
2,66 g/cm3
Is? ?letkenli?i
:
110 - 130 W/m*K
Elastisite Modülü
:
70.000 N/mm2
Is?l Genle?me Katsay?s?
:
24,2 10-6 / K
Elektrik ?letkenli?i
:
16-19 (m/Ωmm2)
Spesifik Is? Kapasitesi
:
900 (J/kg*K)
Kimyasal ?zellikleri
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7), DIN EN 573-3/3.3547
Kal?nl?k Aral??? ve Boyutlar
Ana Bloklar?n Boyutlar?na
Geni?lik (mm)
G?re 8 mm ile 600 mm aras?
1100,1310,1630,1750
plaka ve ?l?ülere g?re
Uzunluk (mm)
kesilmi? plakalar mevcuttur
3810,4000,4115,4500
Toleranslar
Yüzey Pürüzlü?ü Ra
:
10 - 15 μm
Kal?nl?k Toleranslar?
+/- 0,2 mm, 140 mm kal?nl??a kadar
(Daha az tolerans iste?e ba?l?)
+/- 0,3 mm, 140 mm üzeri kal?nl??a kadar
(Daha az tolerans iste?e ba?l?)
Geni?lik Toleranslar?
-0/+1 mm, 180 mm kal?nl??a kadar
-0/+10 mm, 180 mm ve üzeri kal?nl?klar
(Daha az tolerans iste?e ba?l?)
Boy Toleranslar?
-0/+15 mm, 180 mm (Daha az tolerans, iste?e ba?l?)
Paketleme
Paletler EN 13382 standard?na g?re haz?rlanmaktad?r.

Kullan?m Alanlar?
U?ak Sanayi ??leme Plakas?
Otomotiv ??leme Plakas? ve Kal?p Plakas?
CNC Royter Plakalar?
Fikstür Plakalar?
Elektrik ve elektronik Malzemeleri
G?da Makina ?malat?
Is?tma ve So?utma Panelleri
Medikal Malzeme Kal?plar?
Paketleme Makinalar? ve Kal?plar?
Plastik Par?a üretimi
Bask? Makinalar?
? Copyright 2011 Altek Metal San. ve Tic. A.?.

patek philippe nautilus diamond price breitling navitimer heritage price swiss replica watches panerai luminor daylight chronograph white dial how to reset tag heuer chronograph replica watches uk tag carrera watch rado showroom in dubai swiss replica watches